Niewiele osób wie, że pieniądze zgromadzone na subkontach ZUS są dziedziczne. Nie dzieje się to jednak automatycznie. Trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Na kontach osób zmarłych, które były członkami OFE, czeka średnio 29 tys. zł – wylicza ZUS.

Jak informuje ZUS, pieniądze z subkonta ZUS zmarłego, który był członkiem Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE), podlegają dziedziczeniu. Po pieniądze można zgłosić się bez żadnych ograniczeń czasowych. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek.

„Subkonto jest specjalnym rodzajem konta, które posiada każdy ubezpieczony należący do OFE oraz pozostali ubezpieczeni urodzeni po 1968 roku. Przekazywana jest na nie część składek na ubezpieczenie emerytalne” – czytamy na stronie ZUS. Mało kto wie, ale środki te są dziedziczne i wystarczy złożyć odpowiedni wniosek.

Są trzy przypadki postępowania w sprawie dziedziczenia środków z subkonta ZUS. Jeżeli ubezpieczony członek OFE nie osiągnął wieku emerytalnego, należy złożyć odpowiedni wniosek do OFE o wypłatę środków z subkonta. Fundusz musi w takiej sytuacji poinformować ZUS, który od tego momentu ma 3 miesiące na wypłatę środków.

Natomiast jeśli członek OFE osiągnął wiek emerytalny, środki są już zapisane na jego subkoncie ZUS. Tak samo jest w przypadku jeśli zmarły nie należał do OFE. Wystarczy złożyć odpowiedni formularz, który jest dostępny na stronie ZUS. Jeżeli ubezpieczony nie wskazał spadkobierców, środki zgromadzone na subkoncie zaliczają się do spadku. Wniosków o wypłatę z subkonta ZUS jest coraz więcej. Polacy są bardziej świadomi, że pieniądze nie przepadają.