– Cuda się zdarzają – mówi dyrektor Muzuem Historii Ziemi Kamieńskiej. Chodzi o złoty dukat z Niderlandów odkryty przez Pana Macieja Ruzika w Kamieniu Pomorskim.

O ogromnym szczęściu może mówić Pan Maciej Ruzik. Mieszkaniec Trzebieszewa, który pierwszy raz wraz z członkami Stowarzyszenia im. Św. Korduli brała udział w poszukiwaniach prowadzonych na terenie Kamienia Pomorskiego natrafił na prawdziwą perełkę!

W trakcie przeszukiwania terenu na ulicy Okrzei, w miejscu gdzie do XVI wieku znajdował się najstarszy na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego klasztor Dominikanów pan Maciej natrafił na złotego dukata z Niderlandów datowanego na 1777 roku!

– Jest to niesamowite znalezisko, które po raz kolejny jest dowodem na niezwykle bogatą historię miasta – wskazuje Grzegorz Kurka z MHZK.

Złoty dukat wybity na terenie Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandzkich. Republika założona przez 7 protestanckich prowincji północnych – Holandii, Zelandii, Utrechtu, Groningen, Geldri, Overijssel, Fryzji. Republika funkcjonowała w latach 1581-1795

Na awersie monety widzimy stojącego rycerza z mieczem wzniesionym do góry i pękiem strzał trzymających w drugiej ręce, po bokach data 17-77 i napis PAR(VAE)/ CRES(CUNT)/CONCORDIA/RES/ (w zgodzie nawet z małych rzeczy wyrastają wielkie).
Na rewersie w centralnej części napis: MO:ORD: (może oznaczać „ Moneta Ordinum” co wskazuje, że moneta został wydana przez określone zrzeszenie) /PROVIN. (to skrót od „ Provinciae” co oznacza prowincję) /FOEDER/BELG (to prawdopodobnie „ Foederati Belgicae” lub „Belgii” co może oznaczać związek Belgii / AD LEG IMP (można interpretować jako „Ad Leges Imperii” co znaczy zgodnie z prawami imperium).

– Chciałbym bardzo pogratulować panu Maciejowi tego odkrycia, jak również pozostałym członkom Stowarzyszenia św. Korduli. W imieniu Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej wystosujemy pismo do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w sprawie przyznania nagrody od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za odkrycie złotego dukata – dodaje dyrektor MHZK.

Jako ciekawostkę należy wskazać, iż w trakcie powstania listopadowego w latach 1830-1831 taką monetę emitował rząd Królestwa Polskiego, z ta różnicą, że na wysokości głowy rycerza, w otoku umieszczano małego Orła polskiego. Naśladownictwo było celowe i miało ułatwić zakup w Zachodniej Europie. Złoto niezbędne do wybicia monet zostało ofiarowane przez społeczeństwo jak również zakupiono na ten cel 562 kg złota.

– W 2014 roku na ulicy Marii Konopnickiej podczas remontu chodnika pan Andrzej Włodarczyk odkrył złotą monetę Fryderyka Wilhelma II datowaną na 1794 rok. Obecnie znajduje się ona w naszych zbiorach. Wówczas Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie zgłosił odkrywce o przyznanie nagrody MKiDN, która to nagroda została przyznana – mówi Grzegorz Kurka.