Do wypłacanych już 500+ oraz Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego dołącza nowe rządowe świadczenie. Mowa o tak zwanym żłobkowym. Wsparcie w wysokości 400 zł miesięcznie wypłacane będzie od 1 kwietnia. Uwaga, nie wszyscy rodzice otrzymają jednak pieniądze.

Jednym z nowych świadczeń socjalnych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. To pomoc dla rodziców dzieci w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. W ramach świadczenia otrzymać można 12 tys. złotych. To rodzic decyduje, czy pieniądze wypłacane będą w rocznych ratach po 1000 zł, czy przez dwa lata po 500 zł.

To jednak nie koniec. Od 1 kwietnia ruszą wypłaty tzw. żłobkowego. Wsparcie dostaną: dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie, dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym, dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca życia i po ukończeniu 36. miesiąca życia. Trzeba jednak pamiętać, że pieniądze są wypłacane za okres uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

Uwaga! Pieniądze — w przeciwieństwie do 500+ i RKO — nie będą trafiać bezpośrednio na konta rodziców. Będą wpłacane bezpośrednio do żłobków czy opiekunów dziennych. Ponadto żłobkowe nie sfinansuje opłat związanych z żywieniem w takiej placówce.

Jeżeli miesięczna opłata za pobyt dziecka jest niższa niż 400 zł, np. wynosi 300 zł, wówczas świadczenie będzie przyznane w kwocie pokrywającej koszt żłobka. Pamiętać także trzeba, że jeżeli np. z powodu choroby dziecko będzie do żłobka chodzić przez mniej niż 14 dni w miesiącu, to przysługująca kwota świadczenia zostanie zmniejszona do 200 zł. Mimo że pieniądze nie będą trafiały na konta rodziców, rodzice muszą zadbać o formalności. Wnioski o objęcie „żłobkowym” należy składać do ZUS-u przez platformę PUE, portal Empatia lub bankowość elektroniczną.

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia, jednak jeżeli dziecko chodziło do żłobka od początku tego roku, to świadczenie może być wypłacone wstecznie od 1 stycznia. Pieniądze należą się za cały czas uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.