Pilnie ! dziś ok godz.17 w okolicach Kamienia Pomorskiego  zgubiono tablicę rejestracyjną
PPL…
Jeśli ktoś widział lub znalazł proszę o kontakt tel 693100155