Dokumenty obcokrajowca zgubiono – wysoka nagroda dla znalazcy. Tel. 515 731 292.