Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim kolejny raz ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim. Czego wymaga się od kandydatów? Przeczytajcie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 6 grudnia 2022 roku do godziny 15:30 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski. Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim”, z dodatkowym dopiskiem: „Nie otwierać przed 06 grudnia 2022 roku”.