To był dobry dzień dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie. Dzięki zdobytemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie placówka zyska nową ekopracownie

Uroczyste przekazanie promesy odbyło się we wtorek w Dobrej. Umowa dla Powiatu Kamieńskiego była jedną z siedemnastu umów za ponad milion złotych na dofinansowanie Ekopracowni w szkołach. W uroczystości udział wzięli pani Joanna Grab, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie; pan Artur Szałabawka, Poseł na Sejm RP; pani Joanna Piwińska, Wicestarosta Kamieński; pani Anna Jarząb, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, a także przedstawiciele gmin i szkół, w których zostaną stworzone pracownie.

W ramach przyznanego dofinansowania w kwocie 50 tys. złotych do nowej pracowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie zostaną zakupione nowe meble, dygestorium, monitor interaktywny, mikroskopy, odczynniki, edukacyjne aplikacje i wiele innych nowoczesnych pomocy do zajęć o tematyce ekologicznej.