W niedzielę w Kozielicach 18 lutego br. odbyło się zebranie sprawozdawcze strażaków-ochotników z OSP.  Na spotkanie w odnowionej remizie strażackiej został zaproszony Burmistrz Golczewa Andrzej Danieluk.  

Podczas zebrania podsumowano ubiegłoroczną działalność OSP Kozielice. Prezes tamtejszego OSP Piotr Lisiczko przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu jednostki oraz listę zakupów i wykonanych prac. Prezes przedstawił również plan działań na bieżący rok. Po dyskusji przyjęto do planu propozycję Burmistrza Danieluka dotyczącą kierunku rozbudowy remizy.

Komisja Rewizyjna kozielickiej jednostki przedstawiła swoje sprawozdanie i nie wniosła żadnych uwag do jej pracy, co pozwala złożyć wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu. Wniosek ten został przegłosowany jednomyślnie.

UM w Golczewie