Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrój” informuje, iż w dniu 20.06.2018 r. (środa) o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) odbędzie się Walne Zgormadznie Członków naszej Spółdzielni.

Jak przebiegały prace w ub. roku? —- PRZECZYTAJ TUTAJ

Jakie kierunki działania, przyjęto na 2018 rok? —- PRZECZYTAJ TUTAJ