Członkinie zarządu Stowarzyszenia na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim podpisały umowę z Fundacją Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych KOMES w Szczecinie na realizację projektu „Zdrowo jemy i w zawodach sportowych udział bierzemy” w ramach programu Mikrodotacje lokalne przedsiębiorstwa FIO w Województwie Zachodniopomorskim.

W ramach projektu dzieci spotkają się z psychodietetykiem, wezmą udział w zajęciach kulinarnych oraz zorganizowane zostaną zawody sportowe. Adresatami są uczniowie klas I – III ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim.  Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 4 tysięcy złotych.