Choć nie mamy jeszcze szczegółowych danych z podziałem na poszczególne placówki oświatowe, to jak wynika z danych przedstawionych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną Powiat Kamieński osiągnął najniższą w województwie procentową zdawalność matur. Na 127 przystępujących do wszystkich wymaganych egzaminów, jedynie 56 uczniów otrzymało świadectwo dojrzałości. Daje to wynik 44%. 

Maturzyści przystąpili do pisania egzaminów 4 maja 2021 roku. Dzisiaj od godziny 8:30 tegoroczni maturzyści mogli sprawdzić w internecie wyniki swoich matur. Województwo zachodniopomorskie wypadło najgorzej – poniżej średniej krajowej. Najgorzej na mapie całego województwa wypadł Powiat Kamieński, w którym do egzaminów przystąpiło 127 uczniów.

W związku z nauką zdalną wymagania maturalne zostały obniżone o 20%. Nie trzeba było również przystępować do egzaminów ustnych oraz pisać tzw. matury rozszerzonej. W przypadku języka polskiego zdawalność wyniosła 94% (poziom podstawowy), języka angielskiego 85%, języka niemieckiego 78%, matematyki 50%.