Urząd Miejski w Wolinie informuje, że w dniach od 22 do 23 marca 2021 roku  odbędzie się objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych. 

Odpady należy wystawić najpóźniej do godziny 6:00 w dniu odbioru bądź w dniu poprzedzającym wywóz, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu

Mieszkańcy zabudowy niskiej będą mogli wystawiać odpady przed posesję, natomiast mieszkańcy wysokiej zabudowy oraz osiedli przy osiedlowych boksach kontenerowych bądź w wyznaczonych przez zarządców miejscach. 

UWAGA: Nie będą odbierane takie odpady jak np. gruz, kamienie, piasek, ziemia, odpady budowlane, stolarka okienna i drzwiowa, opony, odpady zawierające azbest, olej i inne środki chemiczne, świetlówki, szkło, lekarstwa oraz odpady zielone.

Dodatkowe informacje telefoniczne można uzyskać w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Wolinie ul. Zamkowa 23, tel.: 512364174 bądź bezpośrednio z firmą odbierającą odpady  PGK Sp. z o. o. , ul. Szczecińska 2, 72-400 Kamień Pomorski tel. 91 3820888