Gmina Wolin informuję, iż od 7 do 24 czerwca odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. W ramach zbiórki nie będą odbierane części samochodowe, zdekompletowany sprzęt elektryczny, opony oraz odpady pochodzące z remontów.