Urzędnicy z kamieńskiego magistratu informują, iż od 27 maja do 4 czerwca odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD z terenów wiejskich i miejskich gminy Kamień Pomorski.

Zainteresowani odbiorem mieszkańcy miasta Kamienia Pomorskiego, proszeni są o zapisywanie się na listę podając dane adresowe oraz rodzaj gabarytu lub sprzętu RTV i AGD. Zgłoszenia przyjmuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim, ul. Szczecińska 2, nr tel.: 91 38 20 550 w godz. od 7:00 do 15:00 do dnia poprzedzającego wyznaczony pierwszy dzień zbiórki. Osoby wpisane na listę, proszone są o wystawienie w dniu wywozu odpadów wielkogabarytowych przed posesję.

Odpady należy wystawić w godzinach rannych do godz. 8:00 lub wieczorem – dzień wcześniej. W ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych zbierane będą: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, telewizory, monitory, pralki, radia, drukarki, odkurzacze, lodówki i inne urządzenia elektryczne i elektroniczne (sprzęt RTV i AGD powinien być kompletny).