Gmina Kamień Pomorski informuję, iż od 12 do 14 września odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV, AGD. Zainteresowani odbiorem mieszkańcy miasta Kamienia Pomorskiego oraz okolicznych wsi, proszeni są o zapisywanie się na listę podając dane adresowe oraz rodzaj gabarytu lub sprzętu RTV i AGD.