Byli i obecni uczniowie zorganizowali zbiórkę na nowy boks dla Buły i konia towarzyszącego. – Chcemy, aby nasz sędziwy staruszek wrócił do domu w Benicach. Każdy może pomóc. 

Szkolny koń, nasz kochany Buła, ciężką pracą i oddaniem zasłużyła sobie na spokojną emeryturę pod troskliwą opieką w miejscu, które śmiało można nazwać jego domem. Naszym celem jest zapewnienie mu takiej możliwości. Buła, niegdyś uratowany od wyroku śmierci przez szkolną wspólnotę, po 17 latach służby w tej oświatowej placówce (ZSP w Benicach) został z niej oddelegowany z powodu braku miejsca. Dlatego chcemy mu owe lokum zapewnić. Postanowiliśmy wybudować stajnie angielską dla Buły i konia mu towarzyszącego, aby mógł on wrócić tam gdzie jego miejsce. Do realizacji tego przedsięwzięcia są nam jednak potrzebne fundusze. Dlatego prosimy o pomoc w realizacji tego projektu.

Uczciwie musimy poruszyć jeszcze jedną kwestię. Niestety Buła to już bardzo sędziwy koń i nie wiem ile czasu będzie mu jeszcze dane spędzić na tym świecie. Choć mamy nadzieję, że jak najwięcej. Jeżeli jednak Buła nie dożyje realizacji planu i spokojnej starości w swoim domu… Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na rzecz schroniska dla zwierząt w Sosnowicach.

KLIKNIJ, ABY POMÓC