Wystarczyło kilkanaście godzin od otwarcia tunelu, aby pierwi kierowcy mogli zaprezentować pełna paletę swoich „umiejętności”.

Choć obowiązują tam bezwzględne zakazy o czym przypominają znaki umieszczone na każdym odcinku, to w tunelu można już było zobaczyć zawracanie, parkowanie a nawet spacerującego pieszego!

Obiekt jest monitorowany 24 h. Wszelkie naruszenia ruchu zostaną zgłoszone do właściwych służb. A z takimi mieliśmy do czynienia już pierwszej nocy funkcjonowania tunelu. Życzymy rozwagi podczas jazdy – informują osoby nadzorujące tunel.