Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, Rada Rodziców oraz Stowarzyszenie ZSP Benice zaprasza wszystkich na organizowane corocznie w Benicach Regionalne i Towarzyskie Zawody w skokach przez przeszkody.

Wydarzenie odbędzie się 10 czerwca w Benicach o godzinie 10.