Choć zgodnie z biuletynem informacji publicznej funkcję zastępcy burmistrza w dalszym ciągu pełni Lech Ferdynus, to tabliczka na drzwiach sekretariatu oraz zarządzenie nr 104 / 2018 w bazie aktów prawnych wskazuje jednoznacznie, że zastępcą Andrzeja Danieluka jest Jadwiga Adamowicz. Inne wrażenie można odnieść odwiedzając Zarząd Dróg Powiatowych gdzie była radna w dalszym ciągu pracuje na stworzonym w 2015 roku stanowisku do spraw zarządzania mieniem i nieruchomościami.

Stanowisko objęte przez Jadwigę Adamowicz w Zarządzie Dróg Powiatowych pojawiło się po wolcie przeprowadzonej na sesji Rady Powiatu w styczniu 2015 roku. Wtedy to dzięki poparciu ówczesnej opozycji Adamowicz została przewodniczącą Rady Powiatu. Niespełna miesiąc później Uchwałą Nr 5/76/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim zmienił schemat organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych.

W Regulaminie Organizacyjnym utworzono stanowisko do spraw zarządzania mieniem i nieruchomościami będącymi w zarządzie organu zarządzającego drogą. Dwa tygodnie później ogłoszono konkurs, który rozstrzygnięto 5 marca. Nowym głównym specjalistą do spraw zarządzania mieniem i nieruchomościami została Jadwiga Adamowicz. Rozpoczynając pracę otrzymała 4250 złotych wynagrodzenia – czyli zaledwie 300 złotych mniej, od pracującego w ZDP od 9 lat dyrektora Marcina Kwiatkowskiego.

Jadwiga Adamowicz utrzymał swoje stanowisko do dziś, jednak pomiędzy pierwszą a drugą turą walki o fotel Burmistrza Golczewa pojawiły się pogłoski, o tym że nie bacząc na polityczny konflikt toczony od lat Adamowicz w swoisty sposób wesprze Andrzeja Danieluka. Nieśmiałe polityczne rozmowy zamieniły się w twarde fakty 30 października 2018 roku, kiedy to w bazie aktów prawnych gminy Golczewo pojawiło się zarządzenie o powołaniu zastępcy Burmistrza Golczewa.

Choć na drzwiach sekretariatu znajduje się tabliczka nowej Pani Burmistrz, to częściej można ją zastać w Zarządzie Dróg Powiatowych niżeli w golczewskim magistracie.

Pani Adamowicz jest powołana z dniem 1 listopada 2018 roku, więc musi być też jakiś angaż finansowy choć go nie widziałem bo to poza mną. 6 listopada pojawiła się w urzędzie pod koniec pracy. Zgłosiłem, żeby dopisać panią Adamowicz do listy obecności, bo tylko Burmistrz nie ma obowiązku jej podpisywania – tłumaczy sekretarz Ireneusz Wilk.