Kwota zasiłku pielęgnacyjnego poszła w górę. Jak zauważa „Super Express”, w 2023 roku świadczenie jest wyższe o ponad 330 złotych niż w roku ubiegłym, co daje rekordową kwotę wsparcia – blisko 2,5 tys. zł. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym ze świadczeń opiekuńczych określonych w Ustawie o świadczeniach rodzinnych. Przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Pieniądze przeznaczone są na pokrycie kosztów leczenia, wizyt u specjalistów, rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu lub po prostu wysokich kosztów utrzymania.

To, ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny, ustala i weryfikuje rząd. Może zwiększyć wysokość świadczenia lub pozostawić na niezmienionym poziomie. Jak zauważa „Super Express”, od 2023 r. zasiłek będzie wyższy o kilkaset złotych. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.

W 2022 r. świadczenie wynosiło 2119 zł. Jego kwota podlega corocznej weryfikacji na podstawie wskaźnika waloryzacji. Jest nim procentowy wzrost najniższego wynagrodzenia za pracę. „Wysokość najniższej płacy została podniesiona od 1 stycznia 2023 r. z 3010 zł do 3490 zł, co oznacza wzrost o 15,9 proc. W efekcie o tyle też wzrosło świadczenie pielęgnacyjne, które w 2023 r. jest wypłacane w kwocie 2458 zł” – pisze „SE”. To jak do tej pory najwyższy poziom tego typu wsparcia.