Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim uprzejmie informuje, iż został ogłoszony konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim.

Ze szczegółami oferty mogą się Państwo zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim pod adresem:

http://bip.powiatkamienski.pl/aktualnosc/nabor-na-wolne-stanowiska-urzednicze/1464-zarzad-powiatu-w-kamieniu-pomorskim-oglasza

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 2️⃣8️⃣ stycznia 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ roku do godziny 15:30 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski. Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim”, z dodatkowym dopiskiem: „Nie otwierać przed 28 stycznia 2022 roku”.