Zarząd Powiatu Kamieńskiego ogłosił konkursy na dwa wolne stanowiska kierownicze. Pierwsze dotyczy dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, drugie Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie. Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Starostwie lub przesłać je pocztą.

W przypadku wymagań dotyczących kandydatów na dyrektora DPS oczekuje się: