Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim. Równolegle członkowie Zarządu ogłosili także konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach.

Jakie wymagania stawia kandydatom na dyrektora Liceum Ogólnokształcącego? —-> KLIKNIJ TUTAJ

—————————————————————————–

Czego oczekuje Zarząd Powiatu od kandydata na dyrektora ZSP w Benicach? ——> KLIKNIJ TUTAJ

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 26 maja 2023 roku do godziny 15:30 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski. Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim” lub „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach” z dodatkowym dopiskiem: „Nie otwierać przed 26 maja 2023 roku”.