Zarząd Dróg Wojewódzkich prezentuje efekty zakończony prac modernizacyjnych na 23 – kilometrowym odcinku drogi wojewódzkiej, która biegnie od Recławia (gm. Wolin) i łączy go z zachodnią obwodnicą Goleniowa oraz drogami ekspresowymi S3 i S6.

Trasa ma szczególnie znaczenie latem, gdy na drogach rośnie ruch turystyczny. Przebudowany odcinek Recław – Stepnica, był do 2014 r. drogą powiatową i nie spełniał standardów drogi wojewódzkiej.

Teraz, droga na odcinku szlakowym została poszerzona do normatywnych 7 metrów, wzmocniono jej konstrukcję oraz zastosowano szereg rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zakończone zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20. Do tego programu wchodzą inwestycje przewidziane do współfinansowania przez Unię Europejską.