Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w tym roku zrealizuje wiele inwestycji. Największą, ale niekoniecznie najważniejszą, będzie przebudowa mostu nad rzeką Wołczenicą w miejscowości Mechowo. Zakończyło się postępowanie przetargowe majce wyłonić wykonawcę przebudowy.  W najbliższym czasie nastąpi podpisanie umowy i rozpoczną się prace.

Jak co roku w ostatnich latach, Zarząd Dróg realizuje inwestycje polegające na budowie chodników przy drogach powiatowych w formule 50/50. W tym roku zaplanowano prace w Darzowicach, Kołczewie, Ciesławiu, Krzepocinie, Uniborzu i Kłodzinie. Dodatkowo zakończone zostana nie zrealizowane w zeszłym roku inwestycje w Chominie i Sulikowie. Podpisano już umowę z wykonawcą, prace mają zacząć się na przełomie czerwca i lipca.

Ale tegoroczne inwestycji Zarządu Dróg Powiatowych to nie tylko budowy. W dniu 22 czerwca do siedziby ZDP dostarczono nowy ciągnik rolniczy ZETOR Proxima GP 110.  Będzie on wykorzystywany do prac na drogach powiatowych.  Duża mobilność i duża moc pozwoli na usprawnienie prac utrzymaniowych. Wyłonionym w przetargu publicznym dostawcą pojazdu jest Agroma Szczecin S.A.

Ciągnik który do tej pory był wykorzystywany przez Zarząd Dróg przekazany został do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach gdzie służy uczniom w trakcie prowadzonych w szkole kursów na prawo jazdy kategorii T. Nie jest to jednak jeszcze koniec zakupów sprzętu dla jednostki w tym roku. W ciągu najbliższych dni ogłoszone zostanie postępowanie mające wyłonić dostawcę kosiarki bijakowej na wysięgniku.

Starostwo Powiatowe