Gmina Dziwnów zaprasza do udziału w konkursie pt. „Charakterystyczny Element Rozpoznawczy”. Chodzi o zaproponowanie przez mieszkańców (oraz osoby spoza gminy) Międzywodzia, Dziwnowa, Dziwnówka i Łukęcina, stworzenia w ich miejscowości czegoś w rodzaju „znaku/budowli/instalacji wyróżniającej”. Miałoby to być „coś” charakterystycznego i jednocześnie niepowtarzalnego dla tego konkretnego miejsca. Mogą to być przestrzenne figury, napisy, konstrukcje itd.

Liczmy w tym zakresie na Państwa inwencję oraz pomysłowość. Dla przykładu – Gdańsk ma słynną fontannę Neptuna, Warszawa znaną wszystkim Kolumnę Zygmunta III Wazy, Los Angeles kojarzy się nieodzownie z napisem Hollywood usytuowanym na wzgórzu. Co zaś będzie znakiem rozpoznawczym każdej z gminnych miejscowości ? To zależy od Państwa pomysłów i inwencji – mówi Krzysztof Zawiliński

Prace konkursowe winny być składne w tzw. teczce konkursowej, która powinna  zawierać: stronę tytułową; rysunki złożone w teczce do formatu A4; krótki opis techniczny (proponowane wymiary, kolorystyka itp.); propozycję, co do wykorzystania materiałów dla budowy „CER”; propozycję  lokalizacji „CER” (opisowa, zdjęciowa lub na mapce poglądowej); dane projektodawcy: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adresem poczty elektronicznej (dane te będą służyć do kontaktu z organizatorem); zgodę na nieograniczone wykorzystanie pracy konkursowej przez Gminę Dziwnów;

UWAGA: prace nie podpisane, anonimowe – nie będą zakwalifikowane do konkursu. Na podstawie wyłonionych propozycji „CER”, zostaną zaprojektowane elementy małej architektury do instalacji plenerowej przez osoby uprawnione do projektowania. W zależności od kosztów powstania konkretnych „CER”, będą one sukcesywnie realizowane przez Gminę Dziwnów.

Konkurs składa się z czterech etapów: ETAP I – od 4.04 do 10.05.2019 roku – składanie prac konkursowych, powołanie komisji konkursowej. ETAP II – od 11.05 do 20.05.2019 roku – wytypowanie trzech najlepszych prac dla każdej miejscowości Gminy Dziwnów. ETAP III – od 21.05 do 31.05.2019 roku – głosowanie internautów dotyczące wyboru najlepszego projektu spośród trzech finałowych (dla każdej miejscowości) ETAP IV – 10.06.2019 roku – ogłoszenie wyników konkursu. Prace konkursowe należy składać w Biurze Promocji i Informacji Turystycznej, znajdującym się przy ulicy Reymonta 10 w Dziwnowie (hala MOSiK). Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres: it@mosik.pl Regulamin konkursu (w formacie PDF) jest do pobrania tutaj: REGULAMIN KONKURSU CER