LEAD Technologies Inc. V1.01

Na początku jesieni 2022 r. zuchy i harcerze z Międzyzdrojów będą obchodzili 75. rocznicę powstania harcerstwa w Gminie Międzyzdroje. Z okazji tej nadchodzącej rocznicy przygotowany został konkurs o tematyce patriotycznej.

W rok po zakończeniu II wojny światowej w Świnoujściu rozpoczynają swoją działalność pierwsze drużyny harcerskie. W 1946 r. powstaje 1 Męska Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego w Świnoujściu, której drużynowym zostaje druh Jerzy Kobylański. Zaś we wrześniu 1947 r. w Międzyzdrojach swoją działalność rozpoczyna 1 Męska Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego (o tej samej nazwie co w Świnoujściu). A zadziało się to za sprawą dwóch druhów. Cenionego i znanego instruktora z Wielkopolski podharcmistrza Leona Marciniaka, który otrzymał pracę na stanowisku nauczyciela i uczył geografii w szkole podstawowej przy ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach. I prawie pełnoletniego druha Bronisława Chmielowskiego, ucznia I Liceum Ogólnokształcącego w Świnoujściu. Po namowach świnoujskich harcerzy, obaj otrzymują propozycję budowania od podstaw harcerstwa w Międzyzdrojach. Druh Bronisław Chmielowski przyjmuje funkcję pierwszego drużynowego I Męskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego w Międzyzdrojach, a podharcmistrz Leon Marciniak metodycznie wspiera pierwszych harcerzy. Druh Leon także wspierał i pomagał w zawiązywaniu się pierwszej drużyny harcerek i drużyny zuchów.  Według zapisów Archiwum Państwowego w Szczecinie, w kilka miesięcy dochodzi do utworzenia się Hufca w Międzyzdrojach (odnotowano datę powstania na 1 lutego 1948r.), a jego komendantem miał zostać rzekomo phm. Leon Marciniak. 

Działalność ówczesnego harcerstwa była oparta na tradycjach polskich z okresu międzywojennego. Podstawą pracy była służba i wierność ideom. Praca dla szkoły, pomoc potrzebującym, opieka nad zwierzętami i ochrona przyrody.

Pomimo historycznych zawirowań harcerstwo w Międzyzdrojach rozwijało się przez kolejne dekady. Działało w zależności od sytuacji politycznych w Polsce i po cichu, zgodnie z tradycja harcerską w zależności od prowadzących drużyny instruktorów harcerskich. 

W największym rozkwicie międzyzdrojskie harcerstwo liczyło prawie 10 gromad zuchowych i drużyn harcerskich, które były w strukturach: IX Szczepu „Klif” ZHP działającego przy dawnej szkole podstawowej, która znajdowała się przy ul. Kolejowej 33 oraz X Szczep im. Krzysztofa Arciszewskiego przy nowej szkole podstawowej przy ul. Leśnej 17. 

W związku z obchodzoną w przyszłym roku 75. rocznicy powstania harcerstwa w Międzyzdrojach z inicjatywy X Szczepu „Gniazdo” ZHP pragniemy zaprosić do konkursu polegającego na zaprojektowaniu okolicznościowej tablicy upamiętniającej życie i harcerską działalność na międzyzdrojskiej ziemi.  Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do dzieci i młodzieży (za zgodą rodzica/prawnego opiekuna) oraz osób pełnoletnich, które kiedyś należały do harcerstwa lub obecnie działają jako zuchy lub harcerze na terenach Gminy Międzyzdroje, do osób które bardzo są przywiązane lub wyrażają chęć przynależności do działalności harcerskiej. 

Projekt tablicy-płaskorzeźby uwzględniający tekst oraz akcenty harcerskie (motyw odzwierciedlający działalność zuchową i harcerską na Międzyzdrojskiej ziemi) powinien wskazywać symbolikę harcerską i narodową.  

Autor wygranego projektu tablicy otrzyma nagrodę rzeczową w wysokości 1000 zł oraz jego imię i nazwisko zostanie zamieszczone na pamiątkowej tablicy. 

Tablica zostanie umieszczona na terenie lub na elewacji budynku dawnej szkoły w Międzyzdrojach (Centrum Integracji Społecznej, ul. Kolejowa 33) na zachodniej ścianie, przed wejściem do budynku. Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem strony Hufca Ziemi Wolińskiej ZHP:
https://swinoujscie.zhp.pl/konkurs/regulamin.pdf 

Konkurs jest dofinansowany z budżetu Gminy Międzyzdroje. Zapraszamy serdecznie do udziału! Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!

X Szczep „Gniazdo” ZHP
w Międzyzdrojach