Burmistrz Kamienia Pomorskiego informuje, że osoby zainteresowane zakupem węgla po preferencyjnej cenie nie wyższej niż 2 000 zł brutto za 1 tonę (bez kosztów transportu z miejsca odbioru do gospodarstwa domowego) mogą zadeklarować chęć zakupu węgla poprzez wypełnienie ankiety zgłoszeniowej. Pozwoli to oszacować potrzebną ilość węgla, jaką Gmina Kamień Pomorski zakupi po preferencyjnych cenach.

Wypełnioną ankietę można dostarczyć do Urzędu osobiście do Biura Obsługi Interesanta lub przesłać drogą elektroniczną na adres: e.janeczko@kamienpomorski.pl

Ankiety prosimy złożyć w terminie do 15 listopada 2022 r. Ankieta do pobrania na stronie ➡️ ANKIETA DOTYCZĄCA ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WĘGLA PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE ZA POŚREDNICTWEM GMINY KAMIEŃ POMORSKI