Zakłady Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim, Juchowie (gm. Borne Sulinowo) i Gryfinie z dotacjami, które mają pomóc pokryć bieżące koszty działania placówek. W przedstawicielami ZAZ-ów spotkała się Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska. 

Placówki z Kamienia Pom., Juchowa i Gryfina otrzymały dotacje z budżetu województwa. Mają pomóc pokryć koszty funkcjonowania ZAZ-ów. W sumie do dziesięciu zakładów z województwa zachodniopomorskiego trafi 5,6 mln zł. Pozostałe koszty pokrywane są ze środków PFRON będących z dyspozycji marszałka, PFRON w ramach refundacji wynagrodzeń dla organizatora oraz z przychodów z działalności wytwórczej i usługowej.

– Na początku roku spotykamy się z przedstawicielami zakładów aktywności zawodowej, by podpisać umowy, ale i porozmawiać o wyzwaniach, przed którymi stoją placówki. A tych w czasie pandemii nie brakuje. W dziesięciu zachodniopomorskich ZAZ-ach zatrudnionych jest ponad 700 osób z niepełnosprawnością. Współpracujmy z tymi placówkami, to naprawdę sprawdzeni partnerzy – mówi członkini Zarządu Anna Bańkowska.

ZAZ w Kamieniu Pomorskim specjalizuje się w usługach gastronomicznych – zajmuje się przygotowywaniem i dowozem posiłków. Zatrudnia 61 osób z niepełnosprawnością. Ze środków województwa otrzyma 497 tys. zł dofinansowania.