Z tego typu obostrzeniami można spotkać się chociażby w Poznaniu czy Wrocławiu. W ostatnim czasie do tego grona dołącza gmina Rewal. I choć zakaz nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży obowiązywać będzie jedynie w czasie =sezonu letniego (od 1 czerwca do 30 września) od godziny 24.00 do godziny 6.00 to decyzja wzbudziła sporą dyskusję.

Wszystko za sprawą decyzji radnych, którzy w trakcie sesji pod koniec czerwca ustalali liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Rewal.

Za złamanie zakazu może grozić nawet utrata koncesji na sprzedaż napojów wyskokowych.