Po ośmiu miesiącach prac budowa wolińskiego portu postępuje z każdym dniem. Przypomnijmy wartą blisko 15 mln złotych inwestycję w części lądowej wykonuje firma RSK Wolin Sławomir Zinow, natomiast w części hydrotechnicznej Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „HYDROBUD” Adam Dzik.

Na miejscu wykonano już prace kafarowe wysp brzegowych oraz slipu. Cały czas kontynuowane są roboty hydrotechniczne związane z budową nabrzeża wraz z wykonaniem narzutu kamiennego i montażem koszy gabionowych. Można zobaczyć także pomosty dla jednostek pływających.

Teren został ogrodzony. Wykorytowano i podbudowano już większość terenu pod przyszły parking. Wykonano także sieć wodociągową i kanalizacyjną w pasie drogowym drogi dojazdowej do przystani.

Trwają prace przy wykonaniu fundamentu i ściany budynku boksów dla rybaków.

Zadanie opiewa na kwotę blisko 15 mln złotych. Środki na ten cel pochodzą w całości z dofinansowania.

źródło:
Najda Consulting