Stowarzyszenie „I Love Międzywodzie” zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekt pt. „Zadbajmy o naszych małych przyjaciół w przyrodzie „, który odbywa się w ramach „Programu Społecznik na lata 2019 – 2021”. Celem jest przygotowanie oraz rozmieszczenie budek lęgowych dla jeżyków oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.