Wbudowano 784., czyli ostatni pierścień obudowy tunelu. Wprowadzono też tarczę maszyny TBM do szybu i ją wyczyszczono. A to oznacza, że Wyspiarkę można zacząć demontować.

Wyspiarka zadomowiła się już w komorze odbiorczej. W ubiegłym tygodniu z wykorzystaniem instalacji płuczkowej maszyny wypompowano z szybu wodę i wyczyszczono tarczę maszyny. Zdemontowano też pompę pośrednią oraz rurociągi instalacji płuczkowej TBM, a to dopiero początek wielkiego demontażu, który potrwa kilka miesięcy.

Na wyspie Wolin wciąż trwają prace wykończeniowe przy konstrukcji rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową. Budowana i przebudowywana jest też sieć uzbrojenia terenu oraz infrastruktura drogowa.

Z kolei na wyspie Uznam, w komorze startowej, trwa uszczelnienie ścian szczelinowych oraz płyty dennej. Kontynuowane jest również zbrojenie, szalowanie, betonowanie wsporników stropu pośredniego. Prowadzone są roboty wykończeniowe konstrukcji rampy oraz jej uszczelnianie.

Trwa prefabrykacja tymczasowej konstrukcji podpierającej, która będzie potrzebna do wykonania drugiego wyjścia ewakuacyjnego. Kontynuowany jest montaż platformy jezdnej (maszyny TD) w komorze startowej, który umożliwi wykonywanie wsporników w tunelu.

Choć maszyna skończyła już drążyć, a tym samym w zakładzie separacji nie odbywa się oddzielanie płuczki od urobku, w dalszym ciągu odbywa się transport wcześniej wydobytego urobku na wyznaczony tymczasowy plac budowy.

Nieustannie trwa prefabrykacja zbrojenia na konstrukcje wewnętrzne w tunelu TBM, a także wykonywane są prefabrykaty pod płytę jezdną. Także po tej stronie Świny prowadzona jest przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej. Prace trwają też w miejscu powstającego budynku Centrum Obsługi, m. in. zbrojenie oraz szalowanie ław fundamentowych.