W środę 17 października br. Powiat Kamieński odwiedził Zachodniopomorski Kurator Oświaty Pani Magdalena Zarębska-Kulesza. Pani Kurator w asyście Pani Małgorzaty Duras, Dyrektora Wydziału Informacji i Promocji w Kuratorium Oświaty  odbyły spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim z Panem Józefem Malcem, Starostą Kamieńskim; Panem Markiem Matysem, Wicestarostą Kamieńskim; Panią Ewą Tokarzewską, Skarbnikiem Powiatu; Panią Krystyną Gogacz, Naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu; Panem Markiem Szymańskim, Inspektorem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu; Panią Dorotą Mądrowską, Dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim oraz Panią Małgorzatą Stolar, Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. Celem wizyty było bliższe poznanie warunków, w jakich funkcjonują szkoły w Powiecie Kamieńskim oraz problemów demograficznych i sposobów ich rozwiązania.

Następnie zaproszeni goście złożyli wizytę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim, gdzie uczniowie kształcą się na kierunkach Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Obsługi Turystycznej, Technik Hotelarstwa oraz w 3-letniej Branżowej szkole I stopnia. Pani Kurator zobaczyła zakupiony nowoczesny sprzęt komputerowy, gastronomiczny oraz hotelarski, który wykorzystywany jest w pracowni komputerowej, pracowni hotelarskiej, w pracowniach technologicznych czy w warsztatach gastronomicznych oraz sali gastronomicznej.  Profesjonalny sprzęt został zakupiony w ramach realizowanego projektu „Kamień w zmysłach”, którego wartość wyniosła 1.526,593,20 złotych. Projekt ten współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oprócz sprzętu w ramach projektu realizowane są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów oraz kursy zawodowe z zakresu baristy, barmana, carvingu, dietetyki czy kelnerstwa.

W dniu wizytacji w szkole był realizowany jeden z wielu kursów. 10 osobowa grupa uczniów poznawała tajniki rozpoznawania kawy w ramach szkolenia sensorycznego prowadzonego przez Pana Marcina Rusnarczyka, Mistrza Polski Baristów. Dzięki temu Pani Kurator miała możliwość uczestniczyć w kursie prowadzonym przez jednego z lepszych szkoleniowców w Polsce z dziedziny kawy.

Kolejnym etapem odwiedzin Pani Magdaleny Zarębskiej-Kuleszy, Kuratora Oświaty oraz Pani  Małgorzaty Duras, Dyrektora Wydziału Informacji i Promocji w Kuratorium Oświaty była wizyta w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach, gdzie w zabytkowym pałacu Von Flemmingów kształcą się uczniowie na kierunkach Technikum Leśne oraz Technikum Hodowli Koni – profil policja konna. Tam zaproszeni goście zobaczyli zakupiony sprzęt komputerowy oraz dydaktyczny, dodatkowo Pani Kurator miała możliwość zobaczyć inwentarz żywy, a mianowicie konie, które zostały zakupione w ramach realizowanego w szkole projektu „Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie”, którego wartość wyniosła 1.532.746,56 złotych. Należy wspomnieć, iż Powiat Kamieński jest pierwszym powiatem w Województwie Zachodniopomorskim, gdzie jako pierwszy ze środków Unii Europejskiej zakupił zwierzęta. Realizowany w szkole projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oprócz sprzętu w ramach projektu realizowane są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów oraz kursy zawodowe z zakresu inseminacji zwierząt, masażu koni, arborystyki, pilarz-drwal, powożenia konnego, instruktora wyszkolenia podstawowego PZJ, brakarskie drewna okrągłego czy pierwszej pomocy przedmedycznej.

W trakcie wizytacji w szkole przeprowadzona została musztra policyjna, w której udział wzięła I klasa policyjna pod czujnym okiem nadkomisarza Marcina Kraszewskiego. Natomiast w drugiej części szkoły prowadzone były zajęcia dla uczniów technikum leśnego, gdzie zaproszeni goście mogli zobaczyć w jaki sposób dokonywany jest pomiar drzew.

źródło:
Starostwo Powiatowe