Zabytkowe kościoły, cerkwie, pałace, zamki czy średniowieczne mury obronne. To tylko część obiektów, które przejdą prace remontowe lub zabezpieczające dzięki wsparciu Pomorza Zachodniego. 28 kwietnia br. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę, która zapewni łączną pomoc w wysokości 2,5 mln zł dla 58 projektów rekomendowanych przez zarząd województwa.

– Nie możemy zapominać o sferze, która określa naszą zachodniopomorską tożsamość. Zabytki są ważnym elementem historii tych ziem, składową atrakcyjności turystycznej regionu i obiektami, z którymi jesteśmy związani emocjonalnie. W tym roku zwiększyliśmy kwotę wsparcia do 2,5 mln zł – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

W tym roku lista zabytków, które przejdą prace liczy 58 pozycji. Łączna kwota wsparcia jest najwyższa z dotychczasowych i wynosi 2,5 mln zł. Ze wsparcia województwa korzystają m.in. gminy, parafie, muzea, ośrodki kultury, stowarzyszenia, izby rzemieślnicze, gospodarstwa rolne, spółki oraz osoby prywatne. Do udziału w konkursie uprawniony był każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Pomorze Zachodnie wspiera prace przy zabytkach od 2007 roku. Od tego czasu na ten cel przeznaczono z budżetu województwa ok. 16 mln zł. To łącznie ponad pół tysiąca umów na przeprowadzenie prac lub przygotowanie niezbędnej dokumentacji.

Parafia Rzymskokatolicka Św. Ottona otrzymała od Urzędu Marszałkowskiego 100 tys. złotych na remont dachów: nawy – III etap, transeptów – II etap, prezbiterium, absydy i remont ściany szczytowej transeptu północnego.