W kategorii miasteczek pierwsze miejsce przypadło Ścinawie (awans z 2. miejsca). Na kolejnych pozycjach w pierwsze dziesiątce znalazły się przede wszystkim miejscowości turystyczne. Drugie miejsce (awans z 5.) zajmuje Dziwnów, który per capita wydał na inwestycje aż 4350 zł.

Władze Dziwnowa jako jedną z najważniejszych inwestycji w ostatnich latach wskazują rewitalizację obszarów powojskowych – obecność wojska na terenie tej nadmorskiej miejscowości to nieodłączny element jej historii. Dzięki realizacji projektu udało się zmienić przeznaczenie terenu na mieszkalno-inwestycyjny. Powstał też dom kultury, którego w gminie brakowało. Ważna była również przebudowa nabrzeża skarpowego w Dziwnowie.

Nie można zapomnieć o zadaniach, które – choć nie rzucają się w oczy – są niezwykle istotne dla mieszkańców. Jedną z nich jest budowa stacji uzdatniania wody w Międzywodziu wraz ze zbiornikami retencyjnymi. Z kolei dla budżetu gminy ogromne znaczenie ma budowa systemu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (szkoła, przedszkole, hala sportowa, urząd miejski, stacja uzdatniania wody), które zbilansują zużycie energii.

Pandemia mocno zmieniła rynek inwestycji. Przerwanie łańcucha dostaw i ograniczenie produkcji wpłynęły na braki materiałów i ceny, które poszybowały w górę. Realizacja inwestycji nadwyrężyła budżet gminy. W realizacji zadań nie pomagały problemy z zatrudnieniem, oczekiwania wzrostu płac oraz inflacja. Kosztorysy inwestorskie nie pokrywały się z ofertami wykonawców.

Do listy problemów dopisać można dotrzymywanie terminów realizacji kontraktów. – Choć pandemia się skończyła to przedsiębiorcy z uwagi na duże wahania cen towarów i surowców nie magazynowali ich i realizowali zamówienia na bieżąco, co wytworzyło efekt kolejki. Takie „kolejkowanie” zamówień powoduje wydłużanie się terminów dostaw – wskazują urzędnicy.

Problem z brakiem rąk do pracy zmniejszył napływ uchodźców z Ukrainy. Władze gminy zaznaczają jednak, że ukraińscy pracownicy nie zastąpią kadry, która posiada doświadczenie i odpowiednią kulturę pracy.

Choć wsparcie oferowane z programów unijnych nie do końca odpowiada potrzebom inwestycyjnym Dziwnowa, to urzędnicy są przygotowani na obecną perspektywę i realizację nowych inwestycji z dofinansowaniem UE. Planują zmierzyć się z dużym projektem rozbudowy oczyszczalni ścieków, która z uwagi na wyeksploatowanie oraz przestarzałą technologię wymaga nakładów, aby mogła obsłużyć większą liczbę turystów, przy spełnieniu unijnych norm efektywności. Chcą również przebudować zejścia na plażę. Kolejnym projektem kwalifikującym się do wsparcia dofinansowaniem jest zagospodarowanie odpadów komunalnych