Dziś (22.05) odbyło się drugie posiedzenie Rady Powiatu nowej kadencji. W trakcie obrad radni zdecydowali o ustaleniu osobowych składów komisji oraz wskazaniu delegatów do komisji bezpieczeństwa i porządku.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przy 13 głosach „za” i dwóch „wstrzymujących się” została wybrana radna Małgorzata Michałowska. Na przewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji wybrany został radny Jerzy Janawa.

Radni wybrali spośród siebie członków pozostałych komisji stałych funkcjonujących przy Radzie Powiatu.

W trakcie dzisiejszego posiedzenia, większością zdecydowano o desygnowaniu radnego Jerzego Adamiaka oraz Krzysztofa Sito jako przedstawicieli Rady do składu działającej przy staroście Komisji Bezpieczeństwa.