Pewnie zauważyliście Państwo, że z terenu Sołectwa Niemica znikają murowane wiaty przystankowe. Za kilka tygodni nieestetyczne przystanki zostaną zastąpione nowymi, bezpieczniejszymi i komfortowymi wiatami.

Inwestycja jest częścią działania pn. „Wymiana przystanków autobusowych oraz zakup koszy na śmieci w sołectwie Niemica” realizowanym przez Gminę Golczewo w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” i jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Po zakończeniu części inwestycyjnej, Gmina Golczewo, Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Niemica wraz z grupą inicjatywną i mieszkańcami Sołectwa zorganizują wydarzenie animacyjne, które odbędzie się 28 sierpnia br. na terenie rekreacyjnym w Niemicy. Poniżej zdjęcia z realizacji działania.