Ufundowana w 1176 roku przez ks. Kazimierza I. Jej budowa była związana z przeniesieniem siedziby biskupów pomorskich z Wolina. Pierwotnie wznoszona była w stylu romańskim. Jej sercem są dzwony, czy wiecie i ile dzwonów znajduje się w kamieńskiej konkatedrze?