Nietypowe odkrycie w trakcie prowadzony prac remontowych na dachu kamieńskiej katedry. Prowadzący prace natrafili tam na niezwykłe napisy w średniowiecznej cegle. Jak mówi Grzegorz Kurka, są to prawdopodobnie daty i nazwiska osób remontujących południową część chóru kamieńskiej katedry.

Najstarsza datą jest 1666 rok. Wiemy że wówczas na katedrze były prowadzone prace budowlane po zniszczeniach wojny 30 – letniej. Kolejne daty to: 1701, 1792, 1799 – data z okresu wojen napoleońskich. Najmłodsza data pochodzi z 1864 roku. Cześć napisów jest nieczytelna, widoczne są jednak pojedyncze litery – mówi dyrektor MHZK.

Łącznie udało się zadokumentować 29 średniowiecznych cegieł z wyrytymi inskrypcjami. Umieszczone zostały na nich daty i nazwiska osób związanych z przebudową i remontami katedry. Udało się zidentyfikować jedno nazwisko na pozostawionej w cegle inskrypcji: F. HEUER 1864. Okazało się że pod tym nazwiskiem kryje się FRANZ FRIEDRICH LUDWIG HEUER. Był murarzem i weteranem wojny prusko – francuskiej w latach 1870- 1871. Jego rodzice pochodzili z Kamienia. W 1843 roku poślubił Berthe Friederike Rosaline Haack, z którą miał sześcioro dzieci. Żył w latach 1832 – 1914.