W Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej dyrektorzy – Muzeum Archidiecezjalnego w Szczecinie – ks. kan. Marek Cześnin oraz Archiwum Archidiecezjalnego w Szczecinie – ks. kan. dr Robert Masalski podpisali list intencyjny w sprawie przygotowania wystawy poświęconej wynalazcy kondensatora elektrycznego i dziekana kamieńskiej kapituły katedralnej Ewalda Jürgena von Kleista (1700-1748) i jego epokowemu odkryciu.

Wystawa znajdzie się w zabytkowym dworze kurii dziekana, zwanym domem Kleista, oraz w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.
Sygnotariuszami listu intencyjnego, którego uroczyste podpisanie nastąpiło w piątek są także, oprócz ww. duchownych, Burmistrz Gminy Kamień Pomorski Stanisław Kuryłło, proboszcz kamieńskiej parafii i kustosz oddziału Muzeum Archidiecezjalnego w Kamieniu ks. kan. Dariusz Żarkowski, dyrektor MHZK Grzegorz Kurka, przewodniczący szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski oraz przewodniczący Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamieńskiej Henryk Masłowski.

źródło:
MHZK