Jeszcze około 30 metrów i maszyna TBM pokona całe koryto cieśniny Świna i znajdzie się pod wyspą Wolin! Trwają też prace nad wjazdami do tunelu – więcej w materiale wideo przygotowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad!

Jeszcze około 500 metrów i maszyna TBM będzie mogła zakończyć wiercenie. Na razie dzielnie pracuje. W ubiegłym tygodniu zamontowała 44 dwumetrowe pierścienie. Wyspiarka przestanie drążyć na wyspie Wolin. W komorze odbiorczej trwają prace przygotowawcze, które pozwolą na jej demontaż, gdy już zakończy swoje działania. Poza tym roboty koncentrują się na segmentach od R1 do R16 , czyli w rejonie rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową – trwają tam m. in. prace wykończeniowe konstrukcji rampy. Wykańczany jest także wiadukt w segmencie R11 (w ciągu ul. Fińskiej).

Z kolei na wyspie Uznam, w komorze startowej, kontynuowane jest uszczelnienie i mycie ścian szczelinowych. W rejonie rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową uszczelniana jest konstrukcja. Prowadzone są też roboty wykończeniowe konstrukcji rampy. Trwa prefabrykacja tymczasowej konstrukcji usztywniającej dla wyjść ewakuacyjnych w tunelu. W zakładzie STP (Slurry Treatment Plant) odbywa się separacja urobku od płuczki wiertniczej. Wydobyty przez maszynę TBM urobek do zakładu trafia poprzez rurociągi. Po oczyszczeniu jest transportowany na pole refulacyjne. Oddzielona płuczka wiertnicza wraca do obiegu. W zakładzie prefabrykacji odbywa się montaż form do produkcji prefabrykatów na konstrukcje wewnętrzne.

Cały czas trwa przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej na obu wyspach. Prowadzone są roboty też przygotowawcze do budowy budynku Centrum Obsługi oraz Trafo K3 na wyspie Uznam.