Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim uprzejmie informuje, że w siedzibie Urzędu na sali obsługi podatnika przygotowane zostało stanowisko komputerowe do składania zeznań podatkowych w formie elektronicznej,  w godzinach pracy Urzędu, tj.:

∎ w poniedziałki od godz. 7:00 do 18:00;
∎ od wtorku do piątku od godz. 7:00 do 15:00.

Pracownicy Urzędu udzielają pomocy przy składaniu zeznania elektronicznie i wydruku Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Przed przystąpieniem do sporządzenia zeznania za 2017 r. i wysłania go w formie elektronicznej należy wcześniej przygotować:

  • numer PESEL  – jeżeli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem to również PESEL małżonka;
  • informacje o uzyskanych przychodach za 2017 r.;
  • kwotę przychodu z zeznania za 2016 r.

Serdecznie zapraszamy do składania zeznań elektronicznie. Jest to bezpieczne i szybkie. To również szybszy zwrot nadpłaconego  podatku.

US w Kamieniu Pomorskim