Prawdopodobnie z któregoś z punktów gastronomicznych pochodził olej, który ktoś postanowił zutylizować w miejskim śmietniku. Do utylizacji skierowano strażaków.

– Nieznany sprawca umieścił pojemnik z olejem w koszu miejskim. Według obowiązujących w Polsce przepisów olej przepracowany to odpad niebezpieczny, a właściciele firm mają obowiązek dostarczyć go do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub podpisać umowę na jego odbiór – informują strażacy z Dziwnowa.