Wykazali się wiedzą o Wolińskim Parku Narodowym, kreatywnością w realizacji działań projektowych, a teraz w nagrodę czeka ich siedmiodniowy wyjazd studyjny do Paru Narodowego Puszty Węgierskiej. Laureaci konkursu „Od polskiego wybrzeża Bałtyku po węgierską pusztę” odebrali już nagrody i wyruszają na spotkanie ze swoim węgierskimi kolegami.

W czerwcu, podczas pikniku w Centrum Edukacyjno-Muzealnym Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu „Od polskiego wybrzeża Bałtyku po węgierską pusztę”. Sześć szkół, z których uczniowie uzyskali najwyższą liczbę punktów w konkursie, otrzymało nagrody rzeczowe w postaci sprzętu do prowadzenia zajęć przyrodniczych w swoich placówkach. Ponadto wszyscy uczestnicy (uczniowie i nauczyciele) otrzymali certyfikaty i pamiątkowe koszulki z hasłem projektu, a nauczyciele pracujący z uczniami także drobne upominki.

Ponadto uczniowie ze szkół podstawowych z Golczewa, Kołczewa oraz Wrzosowa w poniedziałek 8 lipca udadzą się z wizytą do Parku Narodowego Puszty Węgierskiej (Hortobágyi Nemzeti Park), gdzie czeka na nich 7-dniowy pobyt studyjno-edukacyjny. Natomiast pod koniec sierpnia będziemy gościć w Polsce uczniów z Węgier, dla których nagrodą jest pobyt w Wolińskim Parku Narodowym.

Konkurs „Od polskiego wybrzeża Bałtyku po węgierską pusztę” został zorganizowany w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego: „Ochrona Przyrody Bez Granic – Kluby Przyjaciół Parków Narodowych”, zainicjowanego we wrześniu 2018 roku przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Woliński Park Narodowy i Park Narodowy Puszty Węgierskiej. Wzięła w nim udział młodzież w wieku 13 – 15 lat, uczęszczająca do szkół zlokalizowanych w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców z gmin położonych w granicach Parku Narodowego, graniczących z Parkiem lub położonych w jego pobliżu.

Do I edycji konkursu, realizowanego równolegle i w takim samym zakresie jednocześnie w Polsce i na Węgrzech w roku szkolnym 2018/19, przystąpiło 57 uczniów z 8 polskich szkół oraz 32 uczniów z 8 szkół węgierskich. W ramach konkursu młodzież, w trzyosobowych zespołach realizowała szereg działań o charakterze projektowym i edukacyjnym w okresie od początku października 2018 r. do końca kwietnia 2019 roku.

Projekt współpracy pomiędzy parkami pt. „Ochrona Przyrody Bez Granic – Kluby Przyjaciół Parków Narodowych” został zainicjowany w 2018 roku jako efekt zapoczątkowanej w połowie 2017 roku współpracy pomiędzy Wolińskim Parkiem Narodowym i Parkiem Narodowym Puszty Węgierskiej. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy przyrodniczej oraz szerokie angażowanie młodzieży z terenów wokół parku w działania na rzecz parku.

Justyna Klepacz
Biuro Prasowe Fundacji EFRWP