Choć wyrok jest prawomocny, to przeprosin od PSKO do dziś nie ma. Chodzi o sprawę przegraną z gminą Kamień Pomorski, dotyczącą publikacji oświadczenia Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist szkalującego kamieński samorząd.. Wczoraj (6.02) Stowarzyszenie zanotowało kolejną sądową porażkę. 

Sprawa ma swoje korzenie w lutym 2015 roku, kiedy to w piśmie przesłanym do mediów, prezydent PSKO Tomasz Figlerowicz poinformował, że Mistrzostw Świata w Kamieniu nie będzie, a stowarzyszenie rezygnuje ze współpracy z władzami miasta i Mariny Kamień Pomorski w związku z jednoznaczną utratą zaufania, wynikającą z braku transparentności i nieetycznych działań przedstawicieli władz i Mariny Kamień Pomorski. Oświadczenie cytowały wszystkie regionalne media. Rozpoczęło ono grę pomiędzy gminą Kamień Pomorski a PSKO, której efektem było dyskredytowanie samorządu oraz nowo wybranych władz w oczach mieszkańców oraz świata żeglarskiego. Ostatecznie stowarzyszenie zdecydowało się na przeniesienie imprezy do Dziwnowa.

Sąd pierwszej instancji po rozpatrzeniu sprawy nakazał PSKO przeproszenie gminy Kamień Pomorski za zarzut braku transparentności i nieetycznych działań. W ocenie Sądu, twierdzenia w sposób nieuzasadniony naraziły władze Kamienia Pomorskiego na utratę potrzebnego zaufania. Polskie Stowarzyszenie Klasy Optymist odwołało się od wyroku. 5 października 2017 roku miał miejsce finał sprawy. Sąd Apelacyjny w Szczecinie podtrzymał w całości stanowisko Sądu Okręgowego i ostatecznie nakazał wypłatę 50 tys. złotych zadośćuczynienia oraz publikację przeprosin wobec gminy. Zasądzona kwota wraz z kosztami i odsetkami została przymusowo wyegzekwowana. Niestety pomimo tego, że wyrok jest prawomocny przedstawiciele stowarzyszenia do dziś nie zdecydowali się na wykonanie wyroku w pozostałej części.

– Publikacja przeprosin miała nastąpić w terminie 2 tygodni od uprawomocnienia się orzeczenia tj. do 24 października 2017 roku. Wczoraj Sąd Rejonowy orzekł, że w terminie 7 dni Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist ma przeprosić pisemnie gminę i opublikować w internecie stosowne oświadczenie. W przypadku uchybienia terminowi, Sąd na nasz wniosek może zdecydować o obciążeniu PSKO karą 1000 złotych dziennie za zwłokę. Oba postanowienia Sądu Rejonowego mogą być jednak zaskarżane. To jednak przedłuży procedury i zwiększy koszty postępowania, które zostaną pokryte przez PSKO – tłumaczy mecenas Patryk Zbroja.”

Oprócz tego PSKO ma przeprosić Gminę Kamień Pomorski we wszystkich mediach, w których ukazało się naruszające dobra osobiste samorządu i Burmistrza oświadczenie.