Trzynastą emeryturę otrzyma każdy senior w Polsce. Wypłaty są zagwarantowane ustawą. Ten rok będzie jednak wyjątkowy. Jak dowiedział się Fakt, ZUS już 28 marca przekaże Poczcie Polskiej pieniądze na wypłaty „trzynastek”.

Dzięki temu, osoby mające termin wypłat emerytur i rent na 1 kwietnia, swoje świadczenia powiększone właśnie o trzynastkę powinny otrzymać właśnie do 31 marca – czytamy w dzienniku – ZUS wypłaci trzynastki wraz ze świadczeniem przysługującym za kwiecień. Niektórzy emeryci i renciści swoją trzynastkę otrzymają nieco wcześniej, ponieważ pierwszy termin płatności (1 kwietnia) przypada w weekend – wyjaśnia „Faktowi” prof. Gertruda Uścińska prezes ZUS.

Kto może spodziewać się wcześniejszego przelewu? Osoby, które otrzymują rentę lub emeryturę 10 kwietnia. Ponieważ to Lany Poniedziałek, pieniądze powinny otrzymać jeszcze przed Wielkanocą.

Pozostałe osoby, którym wypłaty przypadają na 15, 20 i 25 dzień miesiąca) dostaną trzynastkę dopiero po świętach. W maju pieniądze dostaną osoby otrzymującym m.in. zasiłki i świadczenia przedemerytalne – czytamy dzienniku.

Wcześniej jednak emerytów i rencistów czeka marcowa waloryzacja świadczeń. W tym roku świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o co najmniej 250 zł (nie mniej, niż prognozowany przez rząd wskaźnik waloryzacji 13,8 proc.). Minimalna emerytura wyniesie 1588,44 zł. Taka też będzie wysokość „trzynastki”.