Wynajmę pokoje dla pracowników lub wczasiwiczów 2km.od.morza.z.dostëpem.do.kuchni.tel514756313