Centrum Kamienia Pomorskiego,na działalność biurową, prawną , kosmetyczną lub inną ul. Mickiewicza 21, I piętro. Tel. 698 632 333