Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podpisał rozporządzenie w sprawie podwyżek dla żołnierzy Wojska Polskiego. Wynagrodzenia wzrosną średnio o 676 zł i będą wypłacone z wyrównaniem od stycznia.

Od 1 stycznia 2020 r. przeciętne wynagrodzenie żołnierza zawodowego wynosiło 6154 zł brutto. Polscy żołnierze w zależności od stopnia służbowego mogli liczyć na 4110 zł brutto w przypadku szeregowego, 8320 – 9660 zł brutto w przypadku pułkownika oraz na 16 830 zł brutto w przypadku generała. Są to kwoty tzw. uposażenia zasadniczego, które wraz z długością okresu pełnienia służby ulegają zwiększeniu. Poza tym żołnierze mogą liczyć też na szereg innych dodatków, do których możemy zaliczyć np. dodatek motywacyjny, kompensacyjny, nagrodę jubileuszową, dodatek rozłąkowy, nagrodę uznaniową, dodatek służbowy bądź specjalny.

Teraz żołnierze dostaną podwyżkę, o czym poinformował szef resortu obrony, minister Mariusz Błaszczak. Wynagrodzenia wzrosną średnio o 676 zł i będą wypłacone z wyrównaniem od stycznia. Przeciętne wynagrodzenie w Wojsku Polskim wraz z dodatkami będzie teraz wynosić 6830 zł.

Podwyżki będą kosztowały MON 6 mln zł rocznie w pierwszym roku i 6,5 mln zł rocznie w kolejnych latach. W czwartek minister zapowiedział też podwyżki dla pracowników cywilnych wojska. Pod koniec ubiegłego roku Mariusz Błaszczak informował, że pracownicy MON mogą otrzymać średnio  500 zł podwyżki. W czwartek Sejm przyjął nowelizację ustawy, która podwyższa zarobki nauczycieli. Od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. tzw. średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększone ma zostać o 4,4 proc. Na ten cel subwencja oświatowa ma zostać zwiększona o 1 mld 671 mln 100 zł. Pieniądze mają pochodzić z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych.